Preview Mode Links will not work in preview mode

Adopteret


May 1, 2018

'Adopteret' er en podcast om adoption.

I første sæson er der fokus på den personlige historie. Her fortæller voksne adopterede om, hvorfor det kan være så indviklet at være adopteret og hvordan det, som adopteret kan opleves at skulle indfri de forventninger og længsler, som er indbygget i adoptionen.

Serien tager også fat i snakken om, hvis behov adoptioner egentlig tilgodeser.

Podcasten 'Adopteret' giver adopterede en stemme og sætter fokus på, hvad det indebærer at være barnet i en adoption.