Preview Mode Links will not work in preview mode

Adopteret


May 21, 2018

Dette er Mettemaijas historie. Mettemaijas historie er præget af de spørgsmål, hun igennem livet har haft til sin oprindelse. Spørgsmål, som det har vist sig, hun ikke kan få svar på.

'Adopteret' er en podcast om adoption.

I første sæson er der fokus på den personlige historie. Her fortæller voksne adopterede om, hvorfor det kan være så indviklet at være adopteret og hvordan det, som adopteret kan opleves at skulle indfri de forventninger og længsler, som er indbygget i adoptionen.